Gandeste Pozitiv ... Fii Informat

Vizualizari

Etichete !

miercuri, 21 iunie 2017

KUNDALINI – uriaşa energie latentă a fiecărei fiinţe umane (I)


                                                                          de profesor yoga Dan Bozaru


  KUNDALINI este energia care se află într-o stare latentă în trupul uman, la baza coloanei vertebrale. Când această forţă este „trezită”, ea ţâşneşte în sus sau în jos (dacă SADHAKA, adică aspirantul la spiritualitate, realizează SHIRSHASANA – postura statului pe cap), de-a lungul axului central al corpului (coloana vertebrală) către coroana sau lotusul din creştet (SAHASRARA). Tradiţia tantrică menţionează existenţa a şapte centri energetici (CHAKRA-e), nivele care marchează totalitatea etapelor sau fazelor în procesul de creaţie. Când KUNDALINI se ridică din plan în plan primeşte diverse nume, conform CHAKRA-ei în care se stabileşte pentru o perioadă de timp. De exemplu, în CHAKRA inimii (ANAHATA) i se mai spune şi HAMSA, iar în CHAKRA din mijlocul frunţii (AJNA) este numită BINDU. Uneori KUNDALINI ascensionează astfel încât trece dincolo de creştetul capului. Odată ajunsă aici, determină apariţia unei stări mistice de conştiinţă, de extaz indescriptibil, în care dualitatea încetează.
KUNDALINI rezidă în trupul fiecărui om în aspectul de Putere Transcendentală care precede şi pătrunde întregul Macrocosmos. Această putere există pretutindeni în Univers. Materia, viaţa, conştiinţa şi supraconştiinţa nu sunt decât grade diferite (şi care prezintă diferite frecvenţe de vibraţie) ale revelării puterii adormite, KUNDALINI. Chiar şi într-un atom de materie există KUNDALINI „încolăcită” în nucleu. Puterea divină (MAHA VIDYA) îmbracă forma sufletelor individuale, limitându-se pe sine în timp şi spaţiu, dar şi forma materiei, înfăşurându-se în ea însăşi, sau, altfel spus, devenind adormită. La realizarea stării de transcendenţă, însă, se ajunge doar când KUNDALINI ascensionează pe deplin de la bază către locul său ideal din creştetul capului sau dincolo de acesta.
   Activează temporar fiecare centru şi ascensionează absorbindu-şi energia
La fel ca toate vechile învăţături spirituale ale lumii, TANTRA YOGA priveşte fiinţa umană ca pe o reflexie fidelă a macrocosmosului. Puterea universală, neîngrădită, nelocalizată este prezentă în fiinţa umană într-un loc care corespunde regiunii anale şi care este asociat cu elementul pământ, simţul mirosului şi cu distribuirea generală în corp a forţei vitale (PRANA). Când KUNDALINI se ridică către creştet este experimentată beatitudinea şi este percepută o lumină foarte intensă. Lumina care însoţeşte trezirea lui KUNDALINI este una din constantele experienţei spirituale revelate de misticii tuturor tradiţiilor religioase.
În 1971, Gopi Krishna a confirmat următoarele: „Ori de câte ori îmi îndrept ochiul cunoaşterii mentale către fiinţa mea interioară, percep invariabil o lumină intensă înăuntrul şi în afara capului, într-o continuă şi constantă vibraţie, ca şi cum o substanţă strălucitoare şi extrem de subtilă ar urca pe coloană şi s-ar răspândi în şi dincolo de craniu, umplându-l şi înconjurându-l cu o radiaţie indescriptibilă”.
Energia KUNDALINI, trezită fiind, poate ascensiona de-a lungul celor trei canale: SUSHUMNA – central şi celelalte două încolăcite în jurul său – IDA şi PINGALA, care se unesc în AJNA CHAKRA. După explicaţiile tradiţionale, canalul drept are o funcţie de încălzire a corpului, în timp ce canalul stâng îl „răcoreşte”. În planul fiziologic, aceste trasee energetice corespund celor două sisteme nervoase, simpaticul şi parasimpaticul.
    Odată trezită, trebuie condusă numai prin canalul central
Lucrările de factură tantrică şi scrierile HATHA-YOGA sunt foarte categorice asupra faptului că, odată trezită, KUNDALINI trebuie condusă numai prin canalul central pentru a evita efectele secundare neplăcute şi chiar periculoase. În timpul ascensiunii, diferiţii centrii de forţă devin activi şi, după unele păreri autorizate, capătă viaţă, de fapt, numai în acel moment. Trecând prin fiecare centru, KUNDALINI îl energizează temporar apoi merge mai departe, absorbindu-i energia. Pe măsură ce KUNDALINI atinge centrul imediat următor, restul corpului este golit de bioenergie, iar extremităţile inferioare tind să devină reci şi cadavelice.
Aceste fenomene fiziologice contrastează izbitor cu starea intensă de beatitudine, lumină şi superluciditate, resimţită atunci când curentul de forţă KUNDALINI pătrunde în SAHASRARA. Experienţa nu este una cataleptică, ci extazul fără formă sau NIRVIKALPA SAMADHI.
La început ascensiunea completă a lui KUNDALINI durează o perioadă foarte scurtă de timp (secunde sau minute). Această forţă gigantică coboară apoi într-unul din centrii inferiori. Până când KUNDALINI se va stabili definitiv în centrul coronar (SAHASRARA), aspirantul trebuie să retrăiască această stare elevată cât de des posibil. De obicei yoghinul este sfătuit de Ghidul său spiritual să ghideze conştient coborârea lui KUNDALINI şi să nu-i permită să treacă mai jos de centrul inimii. Activitatea lui KUNDALINI în primii trei centri se pare că este adesea plină de primejdii pentru că include amplificarea ego-ului şi dorinţa sexuală nestăpânită.
   Dizolvă punctele de concentrare a stresurilor
Trezirea puterii KUNDALINI este privită tradiţional ca un intens proces de purificare care duce la transcenderea trupului şi a minţii, încununând starea de unificare extatică a subiectului cu obiectul. În timpul mişcării sale ascensionale, KUNDALINI întâmpină tot felul de impurităţi care sunt arse prin activitatea sa dinamică. Scrierile sanscrite menţionează trei blocaje structurale majore, cunoscute ca „noduri” sau „GRANTHI-uri”. După cum spune tradiţia, aceste noduri sunt localizate în centrul sau regiunea anală (BRAHMA GRANTHI), în centrul inimii (VISHNU GRANTHI) şi în centrul dintre sprâncene (RUDRA GRANTHI).
Dar KUNDALINI poate fi blocată oriunde de-a lungul traiectoriei sale ascendente. Aceste blocaje sunt de fapt puncte de concentrare a stresurilor. Astfel, în ascensiune, KUNDALINI determină sistemul nervos central să se debaraseze de ele. Această experienţă este de obicei însoţită de durere. Când KUNDALINI întâlneşte aceste blocaje, acţionează asupra lor până le dizolvă. Odată blocajul dizolvat, ea curge liber mai departe prin acel punct de stres. Mai mult, energia KUNDALINI poate difuza, astfel încât ea să acţioneze pe mai multe niveluri deodată, eliminând simultan diferite puncte de stres.

KUNDALINI se mişcă spre în sus până atinge ultimul centru. Chiar dacă se mai dispersează pe parcurs, atunci când ajunge în SAHASRARA ea devine coerentă. După scrierile tradiţionale yoghine şi tantrice, această mişcare are loc la baza coloanei, de-a lungul axului spinal, descriere care coincide cu ceea ce au spus Swami Muktananda şi Gopi Krishna. Însă unele relatări non-hinduse arată că traseul lui KUNDALINI porneşte de la picioare, de-a lungul coloanei, până la cap, de aici coborând prin faţă de-a lungul gâtului, pieptului şi terminându-se în zona abdominală.
În YOGA taoistă a lui Charles Luk, „orbita microscopică” a focului interior începe la baza coloanei, urcă spre creier şi de acolo se întoarce în punctul de plecare. Însă yoghinul care se raliază vechilor tehnici de ridicare a lui KUNDALINI se bazează pe modelul clasic. El se aşteaptă ca energia să se trezească în centrul bazal şi să urce spre creştet, loc unde va genera extazul inefabil. Este explicabil atunci de ce se va ignora orice fenomen care nu se încadrează în aceste indicaţii.
  „Dansul îmi ridică pe spate num-ul fierbinte şi mă face să tremur”
Nord-vestul Botswanei este locul de baştină al populaţiei Kung din deşertul Kalahari. Antropologul american Richard Katz a făcut o relatare cuprinzătoare despre practicile mistice ale acestor oameni. El descria cum băştinaşii kung  dansează ore în şir pentru a „înfierbânta” num-ul ca să obţină starea de kia. Katz notează că num-ul este analog cu KUNDALINI, iar kia este condiţia de transcendenţă. Această stare merge dincolo de ceea ce este în general numit „experienţa de vârf”, în care conştiinţa obişnuită trează este transcensă temporar pentru a face loc sentimentelor extatice. Condiţia kia este astfel identică cu SATORI din YEN  sau cu anumite forme de SAMADHI (din sistemul YOGA), care nu sunt în mod necesar însoţite de o pierdere a conştiinţei senzoriale.
Un om din tribul Kung, iniţiat în secretele num-ului, este învăţat cum să trezească această putere şi cum să îşi stăpânească teama inevitabilă pe care o va avea când va cunoaşte  teribila forţă interioară care ameninţă să eclipseze propria judecată. Odată trecut acest prag al fricii, el atinge starea kia.
Se spune că num-ul rezidă în cavitatea stomacală. Cum se încălzeşte, se ridică spre cap şi aici apare kia. Un membru al tribului mărturisea: „Dansezi, dansezi, dansezi. Atunci num-ul se ridică pe spate şi pe urmă începi să te înfiori. Num-ul te face să tremuri, e fierbinte. Ochii sunt deschişi, dar nu priveşti în jur, te uiţi numai înainte. Doar când ajungi în kia te uiţi în jur. Pentru că atunci poţi să vezi orice. Respiraţia rapidă duce num-ul în sus, apoi intră în fiecare parte a corpului, până în tălpile picioarelor şi chiar în păr.” Un alt membru din trib spunea: „Simt pe coloană ceva rece care urcă continuu. Apoi baza coloanei începe să tremure şi tremură, tremură, tremură.”
   Uroboros este şi un exerciţiu de acumulare a energiei
Uroboros – şarpele care îşi înghite coada – este un simbol străvechi al continuităţii, al marelui principiu vital şi al uniunii dintre cer şi pământ. Uneori trupul acestui şarpe care se auto-înghite este reprezentat jumătate luminat, jumătate întunecat, similar simbolului chinezesc YIN-YANG, indicând atât jocul polarităţilor în natură cât şi armonizarea opoziţiilor aparente. În sensul ultimei afirmaţii, Uroboros servea ca simbol important în tradiţia gnostică, ai cărei iniţiaţi aspirau la o conştiinţă unificată, transcenzând personalitatea egotică şi mintea.
Acesta este şi simbolul arhetipal care i-a fost revelat în vis chimistului Kekule, în secolul al XIX-lea, şi care i-a dat ideea că structura moleculară a benzenului este un inel închis de şase atomi de carbon.
În şcoala modernă ezoterică Arica, fondată de Oscar Ichazo, Uroboros este un exerciţiu în care energia este acumulată în fiinţă prin controlul respiraţiei. La inspiraţie, atenţia este focalizată asupra zonei perineale, pentru a simţi energia la acest nivel, ca apoi să fie direcţionată pe coloană, de la bază spre creştet. Apoi energia se curbează de-a lungul craniului şi îşi începe drumul descendent o dată cu expiraţia. Se mişcă astfel din creştetul capului spre frunte, loc unde se împarte, mergând către ochi şi coborând de o parte şi de alta a nasului şi buzei superioare, unindu-se  din nou la bărbie. Energia continuă să coboare prin zona pieptului până în regiunea abdomenului şi a organelor genitale. În timpul practicării exerciţiului, aspirantul percepe o lumină atât în zona capului, cât şi pe parcursul întregului circuit energetic.
„Urcând ca un şarpe, curentul spiritual îmi atinge capul şi intru în SAMADHI”
Swami Narayananda (1960), autor al primei cărţi detaliate despre experienţa KUNDALINI, făcea distincţia între trezirea parţială şi totală a acestei energii. În timp ce trezirea parţială poate duce la tot felul de complicaţii fizice şi mentale, ascensiunea completă a lui KUNDALINI spre centrul coronar (Sahasrara) va trezi adevăratul impuls spre realizarea lui Dumnezeu (sau eliberarea spirituală) şi va aduce mult dorita revoluţie a conştiinţei. Numai atunci trupul poate fi transcens în purul şi desăvârşitul extaz al iluminării. Trezirea puterii lui KUNDALINI este însoţită de senzaţii şi experienţe diferite. Swami Narayanananda a realizat o listă cronologică a simptomelor:
1. Există o ardere puternică, mai întâi de-a lungul spatelui şi apoi în întreg trupul.
2. Intrarea lui KUNDALINI în canalul central spinal numit SUSHUMNA este însoţită de durere. Swami Narayanananda face chiar o menţiune specială prin care atenţionează că niciunul dintre fenomenele perturbatoare nu trebuie să fie luat drept semn de boală.

3. Când KUNDALINI atinge inima se pot înregistra palpitaţii.
4. Poate apărea o senzaţie de furnicături prin degete şi uneori întregul trup începe să tremure. Urcarea percepută pe spate înspre creştet poate fi simţită uneori ca târârea înceată a unei furnici, ca mişcarea sinuoasă a unui şarpe, alteori ca ţopăitul din loc în loc al unei păsărele, ca înaintarea lentă a unui peşte printr-o apă liniştită sau ca saltul unei maimuţe pe o creangă îndepărtată.
Toate aceste semne sunt menţionate în scripturile tradiţionale ale hinduismului, mai ales în cele de YOGA şi tantrism. Acesta poate fi un argument pentru natura obiectivă a procesului KUNDALINI.
Înţeleptul şi marele yoghin Ramakrishna, unul dintre cei mai mari Ghizi spirituali ai misticismului din India modernă, descria experienţele sale cu privire la KUNDALINI în termeni aproape similari. Vorbind despre variatele stări extatice către care era în mod natural „înclinat” spunea: „În aceste stări extatice de SAMADHI poate fi resimţită senzaţia Curentului Spiritual ca o mişcare a unei furnici, a unui peşte, maimuţă, pasăre sau şarpe. Uneori Curentul Spiritual urcă prin coloană, târându-se ca o furnică. Alteori, în SAMADHI, sufletul înoată fericit în oceanul extazului divin, ca un peşte. Când mă întind pe o parte, simt Curentul Spiritual împingându-mă ca o maimuţă şi jucându-se vesel cu mine. Eu rămân liniştit. Acest curent poate atinge SAHASRARA dintr-o singură săritură, asemenea unei maimuţe. Iată de ce mă vedeţi sărind în sus câteodată. Din când în când Curentul Spiritual urcă precum o pasăre, ţopăind din ram în ram. În locul unde se opreşte îl simt ca de foc… Uneori Curentul Spiritual urcă precum o pasăre, se ondulează ca un şarpe. Urcând în zig-zag, în final îmi atinge capul şi intru în SAMADHI. Conştiinţa spirituală a unui om nu este trezită până ce nu se ridică KUNDALINI.”
   Muktananda simţea parfumuri şi gust de nectar
O autobiografie bogată în detalii descriptive este cea a lui Swami Muktananda, Ghid spiritual al tradiţiei indiene a SIDDHA-şilor, care a atras numeroşi discipoli occidentali. El semnala mişcări involuntare ale trupului, încremenire în posturi ciudate, curgeri puternice de energie prin corp, modalităţi neobişnuite de respiraţie, lumini şi sunete interioare, viziuni şi audiţii terifiante (voci, sunete) şi multe alte extraordinare fenomene mistice. De exemplu, în timpul meditaţiei simţea parfumuri, gust de nectar şi experimenta deseori extazul.
Dar semnala şi efecte secundare neplăcute. „Tot trupul îmi era înfierbântat  şi capul îmi era greu. Fiecare celulă a corpului meu începea să geamă”. El a observat în mod special că zona sa anală era străbătută de durere. Mai mult, a menţionat cum era din când în când copleşit de dorinţă sexuală – confesiune făcută şi de practicanta sufită Irina Tweedie. Conexiunea dintre stimularea forţei vitale şi a energiei sexuale a fost recunoscută de tradiţiile ezoterice, în special tantrism şi Taoism.
Perfecţionarea experienţei KUNDALINI a lui Swami Muktananda a durat câţiva ani şi a culminat atunci când el a trecut dincolo de astfel de experienţe pentru a se stabili permanent în „perfecta pace şi stăpânire de sine”.
În stadiile incipiente ale trezirii lui KUNDALINI, Swami Muktananda era adesea contrariat şi temător, neavând niciun control asupra mişcărilor trupului. Posturile erau realizate cu stângăcie, şi când închidea ochii îi apăreau lumini orbitoare în zona capului. O vreme el a crezut că e pe cale să înnebunească. E uşor de imaginat diagnosticul pe care l-ar fi primit dacă ar fi cerut ajutorul unui psihiatru şi nu al unui Ghid spiritual. Dar odată dificultăţile iniţiale depăşite, totul a decurs perfect şi ulterior, devenind Ghid spiritual a putut să ajute mulţi oameni în drumul lor spiritual.
   „Am trăit torentul frenetic şi beatific al unei secreţii nervoase radiante”
Altă biografie care ne vorbeşte despre o trezire spontană a lui KUNDALINI este cea a lui Gopi Krishna, profesor şi administrator în Kashmir. Copil fiind, Gopi Krishna a avut diverse experienţe psihice. Cu toate acestea a devenit un agnostic, dar a practicat consecvent meditaţia timp de mai mulţi ani. Nu a avut trăiri mistice de niciun fel până în 1937, când la vârsta de 34 de ani a experimentat o trezire a lui KUNDALINI, care i-a transformat radical viaţa. De atunci a rămas permanent cu conştiinţa trează ca un câmp luminos, crescând şi descrescând misterios. Apoi, în anul 1943, a trăit o puternică experienţă KUNDALINI care l-a condus la SAMADHI. El a descris această stare astfel: „Am simţit distinct o incomparabilă senzaţie de beatitudine în toţi nervii, mişcându-se de la vârful degetelor de la mâini la picioare şi alte părţi ale trunchiului către coloană, unde, concentrată şi intensificată, a urcat până în regiunea superioară a creierului, făcându-mă să simt şi mai bine torentul beatific şi frenetic al unei extrem de rare secreţii nervoase radiante. În absenţa unei denumiri adecvate, am numit-o nectar…”
Această senzaţie inefabilă dispărea când el îşi concentra atenţia asupra ei, dar continua să curgă cu o şi mai mare intensitate când o ignora. Pe neaşteptate simţea un şuvoi de lumină lichidă, murmurând ca o cascadă, intrând în creier prin canalul spinal. Trupul începea să tremure şi era înconjurat de un halou de lumină. Devenea una cu mediul înconjurător şi se simţea copleşit de extaz.
Acestea au fost urmate de sentimente de teroare, de slăbiciune şi de indiferenţă faţă de ceilalţi. Simţea un gust amar în gură, gâtul îi era uscat, pârjolit şi îşi simţea frecvent trupul străpuns de nenumărate ace fierbinţi. Suferea de insomnie. În întuneric distingea o lumină roşiatică înconjurându-l. Din când în când suporta mari dureri de spate. Avea impresia că KUNDALINI opera în mod greşit şi că ar putea muri. Odată ce procesul KUNDALINI s-a trezit în el, Gopi Krishna a fost complet la discreţia lui. A trebuit să treacă ani pentru a ajunge la starea de echilibru fizic şi calm interior. Deja KUNDALINI stabilizată, Gopi Krishna a obţinut extraordinare daruri mentale pe care le-a perfecţionat gradat, creativitate superioară şi linişte desăvârşită.
   continuare în partea a 2-a

luni, 5 iunie 2017

Întoarcerea finală la Matrice


   Mulți oameni au gustat ceea ce înseamnă bucuria și pacea din 5D, în timp ce au avut un picior în 5D, iar pe celălat în 3D. Cu toate acestea, unii ar putea fi trași înapoi în 3D pentru o perioadă scurtă de timp. De ce ai vrea vreodată să intri înapoi în Matrice după ce ai gustat din viața bună? Noi toți facem tot ce putem în acest timp de schimbare tumultoasă, care a fost prezis cu mult timp în urmă. În timp ce privim la atât de mulți oameni care cad în zbaterile dificile ale vieții, datorită alegerilor lor, noi vom continua să ne facem "munca" pentru noi înșine și să încercăm să acționăm conform Regulii de Aur.


Trucul pentru a naviga în această viață, este să folosiți Matricea pentru ceea ce aveți nevoie, în timp ce se străduiește spre o dizolvare completă a ceea ce nu slujește umanității. Dacă vi s-a întâmplat asta, fiți siguri că nu ați regresat din ascensiune. Mergând înapoi în 3D, te simți ca o târâtoare prin nămolul negru și gros. După ce totul este spus și făcut, este de fapt un pas mare spre progres. Unii oameni au găsit să lupte pentru a exista în afara Matricei, ceea ce este ironic, deoarece dacă suferiți, atunci este greu să ajungeți la energiile 5D.

Pare a fi o îndemnare în acest moment la un nivel subconștient de a avea grijă de lucrurile cu care nu am vrut să ne confruntăm sau de care am renunțat, sperând să se întâmple o mare schimbare în afara lumii "reale". În ultima vreme am vorbit cu oameni care au fost neliniștiți sau nehotărâți de anumite decizii monetare sau de viață, din cauza viitorului proorocit al ascensiunii. V-ați păstrat banii în afara băncilor din cauza discuțiilor despre colapsul financiar? Ați decis să nu depuneți declarații fiscale, deoarece știți că nu există o lege care să o impună? Poate ați sperat că taxele pe proprietate vor pica? Ați renunțat la vânzarea unei case deoarece investiția dvs. pentru pensionare este mai bună în domeniul imobiliar decât în bancă?

Efectuând una sau mai multe dintre aceste alegeri, putem deveni limitați în modul în care putem trece prin labirintul Matricei. De fapt, ea ne poate trage în jos în depresie sau greutăți dacă refuzăm să lucrăm în cadrul ei, sau să folosim sistemul monetar. Deși este admirabil, pentru cei care doresc să trăiască în afara sistemului trebuie să-și crească propria hrană, realitatea pentru majoritatea oamenilor este că, pentru a se concentra asupra creșterii lor spirituale, ar avea nevoie de magazine alimentare ecologice, aer condiționat și facilități moderne, precum mașină de spălat, apă caldă, etc. Iar pentru a locui cu familia îți trebuie o locuință, fie cumpărată sau închiriată, iar pentru asta îți trebuie bani. Dacă vă folosiți de sistem, în timp ce vă scoateți mintea din Matrice suficient de mult pentru a vă bucura de momentul Acum, merită. La urma urmei, dacă sistemul se blochează, toți vom fi blocați împreună pentru o perioadă scurtă de timp.

Noi toți ar trebui să ne întoarcem către viață ca niște supraviețuitori. Ca om pe Pământ în anul 2017, toți merităm abundența și comoditatea dacă o alegem. La urma urmei, mulți dintre noi suntem obișnuiți cu replicatoarele din navele noastre spațiale. Cu siguranță, puteți alege să faceți tot ce puteți cu lumea în care trăim. Lucrurile nu s-au schimbat peste noapte și pentru moment nu poți face decât ceea ce te face cel mai fericit ca să te concentrezi pe responsabilitățile și scopul vieții tale. Dacă v-ați simțit presat să vă retrageți din sistem și să reveniți la viața din anii 1800, puteți respira adânc și puteți trăi cu ceea ce vă simțiți bine și ceea ce vă va face mai confortabili, în timp ce sunteți cât mai ecologici și mai responsabili din punct de vedere social fără suferinţă.

Ceea ce am hotărât este că nu am venit aici să murim de foame dacă camioanele nu livrează marfa în magazine, dar nu am venit nici ca să fim toți fermieri. Ideea este că nu trebuie să ne planificăm viitorul din teamă. Deși poate părea că mergi împotriva regulilor "unde îți concentrezi atenția, acolo vor curge fluxurile de energie", coborârea în Matrice pentru a-ți satisface nevoile de bază sau pentru a înlăturalanțurile trecutului, te va propulsa în continuare în cel mai înalt nivel al probelor viitoare. Chiar te ajută să fii în momentul "Acum", nu legat de trecut sau îngrijorat de viitor, chiar dacă ești încă în Matrice. Suntem aici pentru a schimba 3D-ul de la partea inferioară a bazei în sus și, pentru a face acest lucru, trebuia să știm ce pare a fi liber pentru un timp. Acum, cu o conștiință mai înaltă și cu mai multă răbdare, suntem capabili să abordăm lucrurile pe care le înlăturăm în legătură cu gospodăriile, legalitățile și finanțele.

      Aceasta include:
 Treceți prin elementele materiale ușurându-vă încărcătura - Dați-le prin caritate cu re-intenționare sau aruncați câteva lucruri. Da, este bine să contribuiți ultima oară la depozitul de deșeuri. Veți schimba modul în care cumpărați lucruri materiale în viitor, nu mai sunteți atât de neglijent, și nu veți contribui niciodată la groapa de gunoi așa cum ați făcut-o înainte.

 Vânzarea unei case sau mutarea într-un oraș nou – Poate vă gândiți că prețul spre vânzare este mic acum și sperați ca pe viitor să crească. Dacă aceasta cântărește foarte mult, este mai bine să vă eliberați acum de ea și să trăiți pentru azi, nu pentru viitor. De asemenea, nu trăiți pentru nevoile altcuiva sau pentru atașamentele materiale.

 Schimbarea locului de muncă, chiar dacă iei un loc de muncă într-o industrie a Matricei - Atâta timp cât nu răniți planeta sau pe alții, există modalități de a elimina energia negativă legată psihologic de bani sau de o anumită industrie, precum și de modalități de a aduce lumina în industrie prin imersiunea în ea. În momentul de față, folosim banii ca metoda noastră de schimb și ne putem concentra pe dezvățarea noastră în altceva, dar trebuie să mâncăm și să avem un acoperiș deasupra capului pentru a contribui în mod pozitiv la conștiința colectivă.
Dacă nu aveți un loc de muncă și sunteți nefericit sau dacă aveți o slujbă și nu vă place, depinde de voi să faceți ceva în legătură cu asta. Dacă trebuie să vă faceți temporar un loc de muncă în interiorul sistemului Matricei, nu vă simțiți vinovat sau că nu mai reușiți din punct de vedere spiritual. Mai mult decât probabil, va fi doar un mijloc temporar de susținere care va deschide ușa spre ceva mai bun. Cheia este să fii fericit în ceea ce faci pentru un schimb de energie.

 Luați-vă pauze în relații astfel încât fiecare persoană să poată lucra singură sau să începeți o nouă relație - Oamenii se schimbă, vibrațiile se schimbă. Uneori avem nevoie de ceva timp să fim singuri sau de o schimbare a ritmului pentru a face din nou o relație să înflorească. Unii oameni se eliberează dintr-o relație care deschide ușa pentru un meci mai bun. Legalitatea divorțului este oribilă, dar odată ce totul se termină și te simți eliberat, îți dai seama cât de mare a fost controlul legal al căsătoriei. Învățați să faceți alegeri diferite în viitor care să vă permită creșterea spirituală între două persoane.

 Finalizați mai multe proiecte în ordine pentru a vă concentra pe una sau două în loc de prea multe - Cine are o listă cu lucruri de făcut? Acum este momentul să acordați prioritate acelora de care v-ați temut, astfel încât să puteți acorda timp acelora care vă vor ajuta să vă deplasați spre un viitor mai bun.

 Luați-vă o pauză de la supraîncărcarea mass-mediei alternative - Este foarte probabil ca în acest moment mulți oameni să fie suprasaturați pe creier și trebuie doar să spună: STOP, acum ascult totul și intru în comuniune profundă cu Sinele superior. Luați-vă câteva zile libere de internet sau poate chiar o pauză de o săptămână, să nu vă gândiți la nimic metafizic, adevărat sau spiritual. Încercați să vedeți cum vă simțiți. Duceți-vă la camping sau scufundă-te într-un film 3d (o comedie, o poveste de dragoste sau ceva de inima ușoară ... și mergi înainte și plângi dacă simți asta!).

 După ce aflăm că totul provine dintr-o sursă infinită, realizăm necesitatea de a opri invocarea protecției în substituirea deținerii luminii și întunericului din interiorul nostru - Transmutarea vs. evitarea acum, este cheia. Fă-ți temerile cele mai întunecate și vezi cum te eliberează de tine. Spunând că ai nevoie de protecție, arată că nu stai în suveranitatea ta ca cocreator al acestei realități.

 Alătură-te comunității 3D cu cei "adormiți" pentru a vă împărtăși vibrațiile - Acest lucru înseamnă că nu mai ești un pustnic de teamă că alții o să te tragă în jos. Ați avut suficient timp să vă pregătiți și acum este nevoie de lumină și vibrații. Sunteți "cizmele de pe pământ".

 Mâncați înghețată din când în când sau alimentul preferat! - În mod moderat și organic, dacă este posibil. Nu te va ucide, deoarece pe planetă există multe alte lucruri mai rele destinate uciderii omenirii. Suntem de asemenea aici ca să trăim ca o ființă umană și să ne bucurăm de ceea ce experimentăm. Uneori trebuie să aruncăm regulile pentru un moment și să trăim din nou ca un copil. Acest lucru poate fi văzut ca întoarcerea finală în Matricea 3D pentru a vă pregăti pentru noul dvs. rol după ce se produce evenimentul mult așteptat. Toată lumea vrea să știe ce este evenimentul și când va avea loc.

După părerea mea, se va întâmpla când vom face acest lucru. Se va întâmpla când vom face tot restul muncii necesare în viața noastră pentru a ne elibera, pentru a putea să ne facem noul loc de muncă. Cu alte cuvinte, câți dintre voi ați putea să vă ridicați și să vă mutați într-o clipă pentru a servi umanitatea? Acest lucru poate fi un pic drastic ca exemplu, dar problema este aceea că mulți oameni au atât de multe fire care-i leagă, că au devenit prea copleșiți să înceapă să lucreze la ea și au așteptat să aibă loc un miracol pentru a fi eliberați.
Miracolele sunt reale, dar nu pot să apară dacă le blocăm. Amintiți-vă, de asemenea, nu totul din Matrice este în afara obținerii. Îngrijind angajamentele anterioare vă permite să vă concentrați mai mult pe ACUM, care va deschide portaluri pentru niveluri mai ridicate de conectare. Acum este momentul să vă ocupați de responsabilitățile dumneavoastră. Deși poate veți avea nevoie de sânge, transpirație și lacrimi acum, te vei simți mult mai ușor în cele din urmă și vei fi gata pentru orice te invită Universul să faci.

Mulți dintre noi nu au nici o idee despre ceea ce suntem cu adevărat clarificați la nivel multidimensional atunci când ne întoarcem mânecile și ajungem să lucrăm în iluzia noastră 3D. Dacă sunteți unul care nu suferă în afara Matricei, atunci vă încurajez să continuați să străluciți. Pentru cei care trebuie să sape mai adânc și mai întunecat, știți că este bine să deschideți dulapul 3D pentru a vă re-vizita scheletul pentru totdeauna.
Să sperăm că este ultima întoarcere și, colectiv, dacă ne vom ocupa odată pentru totdeauna de responsabilitățile noastre, putem continua să avansăm într-un ritm mai rapid.

   Sursa: Michelle Walling / http://humansarefree.com
       Drum drept spre Lumină! 

marți, 30 mai 2017

20 de minciuni despre cancer, cu care vi s-a spălat creierul + documentar (RO)


20 DE MINCIUNI DESPRE CANCER,
CU CARE VI S-A SPĂLAT CREIERUL


Vi s-au spus tot felul de minciuni despre cancer de către profitorii de pe urma acestei boli: instituții, medici, centre oncologice și fabricanți de substanțe chimioterapice care prosperă pe seama dumneavoastră. Pentru ca profiturile lor să curgă în continuare, aceștia trebuie să vă țină departe de adevăr, anume de ce apare cancerul, cum poate fi prevenit și cum poate fi dat înapoi. Dacă dumneavoastră sau cineva apropiat ați fost diagnosticat ori suspectat de cancer, este crucial să aflați în ce fel vă minte industria cancerului. Rețineți: unii medici, precum oncologul criminal Farid Fata din Detroit, pun chiar diagnostice false, pentru a face bani din tratarea pacienților cu substanțe chimice mortale, cunoscute sub numele de „chimioterapie”. Dr. Fata, acuzat de cea mai mare fraudă medicală din istoria Statelor Unite, este acum un infractor condamnat pentru înșelarea a 553 de pacienți, pe care i-a supus la chimioterapii care nu le erau necesare. Cea mai apropiată dată a eliberării sale din închisoare este 19 octombrie 2052, când va avea 87 de ani.

Însă există mulți alți criminali care activează în interiorul industriei cancerului: medici oncologi, chirurgi specializați în chirurgia cancerului, specialiști în cancerul de sân și artiști ai mamografiei. Scopul acestora este să vă sperie cu un diagnostic fals pozitiv, pentru ca apoi să vă convingă să vă supuneți unor procedee chirurgicale, chimioterapii sau radioterapii de care nu aveți nevoie. Pentru a evita aceste pericole și chiar a vă salva viața, rețineți aceste top 20 cele mai mari minciuni cu care ați fost spălați pe creier. După ce le veți citi, va fi mai puțin probabil să deveniți o victimă a industriei cancerului.Minciuna nr. 1: 
Cancerul apare spontan, dintr-un ghinion, și nu este efectul unei cauze.

Adevărul: 
Cancerul are întotdeauna o cauză. Nu există cancer spontan, iar medicii care susțin că acest fenomen este real cred într-un fel de voodoo, o magie a bolii, cu rădăcini mai degrabă în misticism decât în realitate.


Minciuna nr. 2: 
Nu există un leac pentru cancer.

Adevărul: 
Există mii de leacuri pentru cancer în lumea naturală, care sunt folosite zilnic în toate părțile lumii care nu sunt controlate de monopolul medicinii farmaceutice și de chimioterapiile toxice. Corpul dumneavoastră este proiectat să se vindece singur. El știe cum să vindece cancerul. Are nevoie doar de resursele potrivite și de evitarea toxinelor pentru a-și îndeplini această sarcină.


Minciuna nr. 3: 
Chimioterapia tratează cancerul.

Adevărul: 
Chimioterapia este un fel de bombardare a unei zone-țintă, o medicină barbară, care otrăvește întregul corp. Micșorarea tumorilor canceroase nu reprezintă deloc un „tratament” pentru cancer. Dacă celulele stem ale tumorii canceroase nu sunt distruse în totalitate, tumoarea va crește la loc. Și o dată ce corpul a fost otrăvit cu chimioterapie, răspunsul sistemului imunitar la cancer este compromis permanent. Din această cauză, în 12-24 de luni după ce corpul a suferit efectele chimioterapiei, cancerul va tinde să revină și să se instaleze în multiple organe.


Minciuna nr. 4: 
Nu există alimente sau plante anticancer.

Adevărul: 
Mama Natură a creat leacuri anticancer încă de la apariția vieții pe planeta noastră. Există mii de nutrienți în alimentele noastre vegetale, pe care le găsiți în orice piață sau băcănie. Proprietățile anticancer ale unor plante alimentare precum turmericul, usturoiul, ceapa, ghimbirul sau varza rareori capătă atenția cuvenită, pentru că acestea nu pot fi patentate și transformate în medicamente aducătoare de profituri grase.


Minciuna nr. 5: 
Nicio substanță chimică introdusă într-un produs de curățare nu produce cancer.

Adevărul: 
Produsele de curățare sunt încărcate de substanțe chimice, inclusiv disruptori hormonali recunoscuți drept cancerigeni și parfumuri sintetice care promovează mutageneza. Aproape toți detergenții și toate balsamurile de rufe sunt niște cocktail-uri cauzatoare de cancer, prezentate în ambalaje atrăgătoare.


Minciuna nr. 6: 
Pesticidele și erbicidele nu produc cancer.

Adevărul: 
Pesticidele funcționează tocmai pentru că interferează cu procesele metabolice ale organismelor vii, omorându-le. Dacă n-ar putea face asta, n-ar fi folosite ca pesticide. La nivel molecular, cel mai cunoscut erbicid, glifosatul, este foarte asemănător cu agentul neurotoxic de mare putere VX, cel cu care a fost ucis Kim Jong-nam, fratele după tată al liderului nord-coreean Kim Jong-un. VX este cea mai toxică substanță creată vreodată de om și este folosită ca armă de distrugere în masă.


Minciuna nr. 7: 
Cancerul se transmite genetic. Ați fost programat de la naștere să faceți cancer și nu puteți face nimic să-i împiedicați apariția.

Adevărul: 
Nu există nimic în genele dumneavoastră care să vă programeze să faceți cancer. Codul dumneavoastră genetic este tiparul pentru o sănătate perfectă. Însă atunci când celulele corpului se scaldă în chimicalele toxice, cauzatoare de cancer, aflate în alimentele și produsele cosmetice și de igienă personală, genele dumneavoastră suferă mutații, ceea ce duce la cancer. Nu uitați că aveți controlul total asupra expunerii sau evitării chimicalelor cauzatoare de cancer.


Minciuna nr. 8: 
Medicii oncologi vor să vă ajute să eliminați cancerul.

Adevărul: 
Medicii specializați în tratarea cancerului câștigă enorm de pe urma chimioterapiei, chirurgiei și radioterapiei. Este în interesul lor ca forma de cancer de care suferiți să revină, pentru că în felul acesta îi întrețineți business-ul. Dacă v-ar ajuta să eliminați definitiv cancerul, el ar pierde banii pe care-i face pe seama bolii dumneavoastră.Minciuna nr. 9: 
Mamogramele depistează din timp cancerul și, prin urmare, salvează vieți.

Adevărul: 
Mamografia emite radiații ionizante care deteriorează ADN-ul și cauzează cancer. Cu cât mai multe mamograme faceți, cu atât mai mult vă crește riscul de a fi diagnosticată cu un cancer... provocat chiar de mamografie! În plus, statisticile indică atât de multe mamografii fals pozitive, încât doar unei femei din 10 i-ar putea fi utilă.


Minciuna nr. 10: 
Diagnosticul de cancer este întotdeauna precis și corect.

Adevărul: 
Diagnosticele de cancer sunt în mod frecvent exagerate sau inventate de către medicii oncologi, care urmăresc să facă bani din tratamente nejustificate. Doctorul Farid Fata a fost găsit vinovat de fraudă medicală criminală, după ce, în mod fals, a diagnosticat cu cancer oameni sănătoși, la clinica sa din Detroit. El și-a mințit cu bună știință pacienții care au intrat în cabinetul său, spunându-le că au cancer și că vor muri dacă nu fac o serie de ședințe de chimioterapie. A otrăvit în acest fel sute de oameni, fapte pentru care își va petrece tot restul vieții în pușcărie. Dar dr. Fata este doar unul dintre mulții medici criminali din industria cancerului.


Minciuna nr. 11: 
Companiile farmaceutice vor să găsească un remediu pentru cancer.

Adevărul: 
Singurul scop al companiilor farmaceutice este acela de a scoate profit de pe urma cancerului și nu au niciun interes să-și întrerupă fluxul veniturilor vindecând cancerul. Dacă ar face-o, ar fi curată sinucidere.


Minciuna nr. 12: 
Asociația Susan Komen for the Cure strânge bani pentru eliminarea cancerului la sân.

Adevărul: 
Grupul corupt și lipsit de onestitate Komen for the Cure, considerat lider mondial în combaterea cancerului la sân, este, de fapt, fațada industriei cancerului. Banii strânși din donații sunt folosiți pe mamografii realizate în clinici la care merg persoanele cu venituri modeste, și în care un diagnostic de cancer duce automat la un tratament chimioterapic profitabil. Interesul acestei asociații pentru vindecarea cancerului este zero. Este aceeași momeală lansată în anii 1960: dacă am avea mai mulți bani, am găsi leacul contra cancerului.


Minciuna nr. 13: 
Cancerul este un inamic care v-a invadat corpul și trebuie eliminat prin atacarea corpului cu arme chimice.

Adevărul: 
Cancerul este, de fapt, multiplicarea necontrolată a propriilor dumneavoastră celule. Nu este ceva ce trebuie prins în capcană sau ceva care vă infectează corpul. Medicina modernă face o greșeală enormă tratând cancerul ca pe o boală infecțioasă, bombardând corpul cu chimicale în încercarea de a-l eradica. Cancerul înseamnă celulele dumneavoastră care au luat-o razna, deci, încercând să omoare cancerul, medicii aproape că vă omoară și pe dumneavoastră în același timp!


Minciuna nr. 14: 
În momentul în care companiile farmaceutice vor găsi remediul pentru cancer, îl vor da lumii întregi în mod gratuit.

Adevărul: 
Companiile producătoare de medicamente sunt interesate de profit, nu de salvarea omenirii. Însăși ideea că concernele farmaceutice ar cheltui miliarde de dolari pentru crearea unui medicament pe care apoi să-l ofere gratuit este rizibilă. Toți acești oameni care donează bani pentru cercetări în domeniul cancerului nu realizează că un asemenea leac nu va apărea niciodată pe piață gratis, chiar dacă, să zicem, o companie farmaceutică l-ar descoperi. Aceste companii urmăresc doar profitul, iar acesta vine din controlarea tratamentelor, în timp ce populația este ținută bolnavă. Ei nu pornesc de la ideea de a găsi un leac, pe care apoi să-l pună pe piață gratuit.


Minciuna nr. 15: 
Dubla mastectomie previne cancerul la sân.

Adevărul: 
Ciopârțirea unor părți ale corpului în care într-o zi s-ar putea instala cancerul este poate cea mai stupidă încercare de a evita cancerul. În lipsa sânilor, cancerul se va instala în altă parte a corpului. Există aici și o componentă sexistă: v-ați gândit vreodată la faptul că medicii oncologi nu le recomandă niciodată bărbaților să le fie tăiate testiculele pentru a preveni cancerul testicular? Poate că în curând le vor recomanda oamenilor și tăierea propriului cap, pentru a preveni cancerul la creier...


Minciuna nr. 16: 
Razele solare cauzează cancer, iar cremele antisolare îl previn.

Adevărul: 
O expunere moderată la soare previne, de fapt, cancerul, prin generarea de vitamină D în pielea dumneavoastră. Cei mai mulți oameni sunt extrem de deficienți în vitamina D, și această stare de lucruri încurajează creșterea tumorilor canceroase în corp. Apropo, din acest motiv, cea mai accentuată creștere tumorală se petrece iarna. Vitamina D este un nutrient atât de puternic, încât s-a dovedit că ea singură poate preveni peste 80% dintre toate formele de cancer.


Minciuna nr. 17: 
Singurul motiv pentru care nu am reușit până în prezent să vindecăm cancerul este acela că nu am investit suficienți bani în cercetare.

Adevărul: 
Aceasta este aceeași minciună, repetată din anii 1960 încoace. Se tot afirmă că descoperirea leacului pentru cancer e la doi pași și că avem nevoie doar de mai multe fonduri pentru cercetare ca să rezolvăm această problemă o dată pentru totdeauna. Însă ceea ce nimeni nu vrea să recunoască este faptul că industria cancerului nu este interesată în găsirea unui tratament eficient. Se fac prea mulți bani pe seama pacienților cu cancer, din donații, din cercetare și din medicamente și tratamente. Cancerul este o industrie multimiliardară și nimeni din interiorul ei nu va încerca să-și taie craca de sub picioare.


Minciuna nr. 18: 
Tratamentele moderne ale cancerului sunt foarte eficiente și sunt susținute de dovezi științifice ale eficacității și siguranței lor.

Adevărul: 
Dovezile științifice reale arată că chimioterapiile funcționează în doar 2% dintre cancere. Pentru ceilalți 98% dintre pacienții care primesc chimioterapie, aceasta nu este altceva decât o otravă mortală, care le vatămă inima, ficatul, rinichii și creierul. Ca mai tot ce se întâmplă în industria farmaceutică, dovezile științifice asupra tratamentelor cancerului sunt distorsionate sau inventate, în favoarea intereselor financiare ale industriei de medicamente.


Minciuna nr. 19: 
Nu există nicio legătură între alimentație și cancer.

Adevărul: 
Dacă nu sunteți fumător, ceea ce mâncați este factorul determinant pentru a face sau pentru a evita cancerul. Alimentele pe care obișnuiți să le consumați zilnic au o influență directă, incontestabilă și măsurabilă în ceea ce privește cancerul: fie îl previn, fie îl provoacă.


Minciuna nr. 20: 
Industria cancerului vrea să devină o industrie de domeniul trecutului.

Adevărul: 
Cea mai mare minciună a industriei cancerului este afirmația că aceasta vrea să pună capăt activității sale, prin rezolvarea bolii canceroase. Această minciună penibilă este susținută de fiecare expert în cancer, medic oncolog, cercetător științific, organizație non-profit și companie farmaceutică. Toți aceștia vor să dea faliment, prin eliminarea cancerului o dată pentru totdeauna. Orice persoană cu o minimă inteligență își poate da seama că cei ce obțin mulți bani din existența cancerului nu vor renunța niciodată la acest avantaj, chiar dacă asta înseamnă să se asigure că oamenii vor rămâne în continuare bolnavi. Suferința noastră sau nu e problema lor. Ei vor profit.


Sursa: http://www.naturalnews.com/053570_cancer_industry_lies_natural_cures.html
prin http://frumoasaverde.blogspot.ro/

Traducerea: Olga Constantin (Frumoasa Verde)


Cancerul este vindecabil acum
(Cancer is Curable Now) (RO)
Click aici pentru a viziona filmul documentar: 

duminică, 7 mai 2017

De ce vor autoritățile vaccinarea obligatorie (video cu subt.RO)

Vă recomand vizionarea integrală a unui documentar foarte bine argumentat, făcut de un american care s-a intoxicat cu mercur de la un vaccin și care, după eforturi mari s-a reabilitat, a conștientizat și a pornit la crearea acestui documentar, în lupta sa pentru a scoate adevărul la suprafață.


Este vorba despre mercurul și aluminiul care sunt introduse în vaccinuri, care duce la creșterea exponențială, față de anii ”50 a autismului la copii. Este un mare semnal de alarmă pentru tinerele mămici și un examen major de informare și decizie privind viața copiilor voștri, în condițiile în care în România se votează legea obligativității vaccinării...
   Să nu-i aveți pe conștiință toată viața........


sâmbătă, 6 mai 2017

Regresia vârstei există? Este folosită în cadrul Programului Spațial Secret? Se pare că DA!


  Subiectul regresiei vârstei fizice atrage tot mai mult atenția din mărturisirile lui Corey Goode și a altor dezvăluitori care au activat în cadrul Programului Spațial Secret. Cum se întâmplă? Ce este implicat? Ar putea fi adevărat? Să abordăm în cele ce urmează acest subiect.

     Ce este regresia vârstei?

Imaginați-vă luat din pat, răpit în mijlocul nopții și transportat într-o instalație necunoscută unde sunteți obligat să semnați un contract de muncă undeva în afara planetei. Apoi, imaginați-vă că după 20 de ani, după un tur rigid și uneori, extrem de neplăcut al datoriei sub acel contract, sunteți regresat în vârstă și pus înapoi în pat, călătorind în timp la doar câteva momente după răpirea originală. Te trezești, ai o senzație de confuzie și greață, cu amintiri cețoase ale unei nopți dinainte. Devi conștient de confuzia și sentimentul că ceva nu este corect, și îți continui viața de zi cu zi, ca de obicei ... până când amintirile încep să-ți revină încet, încet, în mentalul conștient. Această călătorie în timp prin regresia vârstei, sună ca intriga unui film science-fiction, dar de fapt, este mărturia pe o auzim de la mai multe persoane care au ieșit în față ca dezvăluitori ai Programului Spațial Secret.

Noțiunile de călătorie în timp și regresia fizică a vârstei – dintr-un om în vârstă într-un tânăr - sunt privite în mod similar ca pur științifico-fantastic. Călătoria în timp și regresia vârstei au fost subiectul interesant și popular al romanelor și ecranizărilor science fiction de succes. Există nenumărate cărți cu povestiri care implică fântâni ale tinereții veșnice și de călătorie în timp precum - Mary Pope Osborne „The Treehouse Magic“ sau seria ecranizată a salturilor în timp vârstă precum „Cronicile din Narnia” a lui CS Lewis. Avem toate acestea pentru a accepta, într-o măsură mai mare sau mai mică aceste idei, ca scenarii viabile sau utile, chiar dacă ele par a fi fictive (dealtfel s-a demonstrat în timp, că în majoritatea filmelor SF defapt, se afișau informații viabile ale Programului Spațial Secret, comparați realitatea tehnologică din prezent cu filmele SF a anilor ”70, n.b.).

    Ce este adevărat?
 Să intrăm în Programul Spațial Secret - PSS. Conform unui tot mai mare număr de indicatori, NASA este doar o interfață publică pentru programul spațial american, proiectat, printre altele, să se rostogolească în progresele tehnologiei printr-un ritm de melc, pentru a păstra publicul în ignoranță și necunoaștere față de tehnologiile avansate care sunt în secret utilizate în spatele scenei. Unii cercetători și dezvăluitori au estimat că această tehnologie este cu 50 la 100 de ani înainte de ceea ce este oferit publicului larg (Steven Greerinițiatorul și coordonatorul proiectului Dezvăluirea, afirma în cartea sa „Adevărul Ascuns – Informații Interzise”, că tehnologia neagră, cum este de acesta denumită, este cu 10.000 de ani mai avansată decât ceea ce folosim noi în mod curent).

Inițial descris ca un program american finanțat din „bugetul negru”, care s-a dezvoltat prin dobândirea tehnologiei extraterestre și aplicată prin inginerie inversă (adică replicarea tehnologiei extraterestre prin construcția unor modele identice sau demontarea unor componente de pe navele ET prăbușite sau doborâte și remontarea lor pe un model pământean, n.b.), există mai multe descoperiri recente că Programul Spațial Secret (PSS) este de fapt internațional în domeniul de aplicare. Și chiar mai spectaculos, că PSS a devenit un termen generalizat folosit pentru a se referi la zeci de organizații care au încorporate o gamă diversă de tehnologii extraterestre avansate. Aceste operațiuni diverse interacționează cu civilizații umane secesioniste care există în întregime în afara planetei, precum și cu numeroase specii extraterestre. Programul 20 și Înapoi, așa cum este descris de către dezvăluitorii PSS, este doar o mică parte dintr-o realitate interstelară complexă, care este literalmente galactică în dimensiune.

    Pierdut în Spațiu
Un astfel de dezvăluitor al PSS este Corey Goode (a se citi articolele cu dezvăluirile lui de la categoria David Wilcock din blog). Într-o asemenea dezvăluire, Corey Goode descrie experiența sa de a-i fi fost regresată vârsta, ca parte a Programului „20 și Back“. Potrivit lui Goode, în Programul „20 și Back -Turul Datoriei” au fost implicați mii de oameni, inclusiv civili ca și el și mulți din armată. Răpirea inițială implică ca individul să fie răpit din patul lui, luat într-o facilitate secretă și mai mult sau mai puțin forțat să se ofere voluntar în acest program. Sunt făcute promisiuni că la finalizarea acestui contract beneficiezi, tu și familia ta de facultate gratis, burse de studiu, un venit cu șase cifre, etc... Aceste promisiuni nu sunt păstrate, din moment ce, destul de convenabil, la sfârșitul celor 20 ani de serviciu memoria individului este ștearsă cu ajutorul tehnologiei „Blank Slate“. „Blank-slating“ este concepută pentru a șterge memoria răpirii, memoria experiențelor celor 20 de ani de serviciu, toate promisiunile și orice altceva din mintea individului. Alte amintiri îi sunt implantate pentru a acoperi câteva minute care se suprapun răpirii inițiale și reinserția punctelor temporale.
Ø Blank Slating nu funcționează pe 3 până la 5% dintre cei supuși acestui program, iar Goode este inclus. Goode a început să-și recapete adevăratele sale amintiri numai după câteva săptămâni după întoarcerea sa.

Pentru mulți alții, după mai mult de 20 de ani de la momentul în care își termină contractul, amintirile încep să apară. A fost cazul atât cu Randy Cramer cât și cu Michael Relfe, alți doi dezvăluitori supuși Programului „20 și Back” (a se citi: http://burebista2012.blogspot.ro/2013/10/veteranul-michael-relfe-omenirea-este.html). 

Atât Cramer cât și Relfe au fost în armată și au început să-și recapete adevăratele lor amintiri după 20 de ani de la datele lor de întoarcere. Ei au primit, de asemenea, terapie de curățire a programelor de control al minții extinse, pentru a-i ajuta să-și recapete amintirile. Dr.Michael E. Salla, un pionier în dezvoltarea „Exopoliticii“ (studiul politic al actorilor-cheie, instituțiilor și proceselor asociate cu viața extraterestră) și fondator al Exopolitics.org, a strâns referințe încrucișate referitor la Goode, Relfe și Cramer și a găsit foarte puțină contaminare. De fapt, deși implicat în aspecte foarte diferite care deservesc diferite funcții în cadrul PSS, detaliile descrise în mărturisirile acestor trei bărbați, par să susțină le reciproc relatările lor.

     Cum se întâmplă regresia în vârstă?
Potrivit Dr. Salla, descrierile procesului de regresie a vârstei ale lui Goode, Cramer și Relph, conțin de foarte multe ori aceleași detalii și par să fie coerente între ele. În episodul Dezvăluirea Cosmică cuDavid Wilcock, Corey Goode oferă o descriere destul de detaliată a procesului de regresie a vârstei. În primul rând, la sfârșitul contractului său, el este adus la COL, sau Comandamentul Operațional Lunar, într-o bază care, deși necunoscută publicului larg, există pe Lună. El este făcut să semneze acorduri de non-divulgare a tot ce a văzut și trăit în cei 20 de ani de serviciu. Subiectul este apoi trecut printr-o varietate de teste medicale și de interogare extensivă. Conform Dr. Salla, aceste proceduri dinCOL, inclusiv promisiunile neținute, sunt consecvente în relatările lui Relfe și Cramer, de asemenea.

 Goode descrie că era pus pe ceea ce părea a fi un pat normal de spital, și îi erau administrate medicamente în timp ce o spumă era plasată în jurul său, care îi fixa corpul. El a spus că îi era indusă coma timp de două săptămâni și că era important ca el să nu se miște. El apoi era conștient de faptul că mai multe produse farmaceutice îi erau administrate, și în cele din urmă își pierdea cunoștința. Când se trezea, el era cu 20 de ani mai tânăr și nu mai era în același mediu. De fapt, el era destul de sigur că a fost regresat în timp, în timp ce dormea. El este interogat încă o dată de către personalul care există în acel moment, cu 20 de ani mai devreme, după care îi este dat ceva ce-l adoarme încă o dată. Data viitoare când el se trezește se află în patul lui, în casa lui, la câteva momente după răpirea lui originală. El se simte amețit și confuz. Nu-și amintește evenimentele de răpire, turism spațial sau reinserția. 


Câteva săptămâni mai târziu, amintirile încep să apară într-un conflict cu amintirile implantate. De exemplu, Corey descrie faptul că are o memorie când merge pe jos în casa lui, prin ușa din față, intrând în pat, dar el are, de asemenea, o memorie când merge printr-un portal direct în camera lui și intră în pat. Uimitor, acesta este, probabil, portalul care este memoria reală, iar mersul prin ușa din față, este cel fals! După cum se pare nu totul este așa cum pare...

Deși relatările lui Goode, Cramer și Relfe se sprijină una pe alta, nu există nici o dovadă grea, se netăgăduit. Cu toate acestea un alt dezvăluitor, William Tomkins a apărut, iar acesta a furnizat documente care să justifice pretențiile sale de participare într-o varietate de proiecte aerospațiale corporative ale US Navy, legate de Programul Spațial Secret. Documentația este furnizată în cartea sa „Selectat de Extratereștrii“, dar de asemenea, el a dezvăluit în particular Dr. Salla că aceste corporații au fost implicate în tehnologia de regresie a vârstei (http://exopolitics.org/age-regression-time-travel-in-secret-space-programs/) . 
Această tehnologie este de sorginte extraterestră cu siguranță. Potrivit lui Tomkins, TRW este implicată în prezent în construirea de cariere și grupuri de luptă, care sunt utilizate de către PSS. TRW a fost preluată de Northrop Grumman în 2002, care, potrivit paginii lor de web „aduce capabilități de nivel mondial în proiectarea sistemelor și vehiculelor aeriene de proiectare“ și dezvoltă „tehnologii pentru aplicații subacvatice, în spațiul cosmic și în spațiul virtual.“ În 2013, Northrop Grumman i-a fost atribuit un contract guvernamental pentru „Capacitatea de Reacție la Bio-Apărare”. Manipularea Bio-Apărării necesită cunoașterea sistemelor biologice și necesită cercetări biologice. Domeniul cercetării biologice este specialitatea Institutului Salk, un alt greu în tehnologii emergente.

În decembrie 2016, SALK a anunțat cu succes că a regresat vârsta unui șoarece viu, precum și celule umane in vitro. Studiul autorului Alejandro Ocampo afirmă că "«în teorie, reprogramarea epigenetică ar trebui să lucreze la șoareci cât și la oameni la orice vârstă», adăugând că, chiar și celulele centenarilor umani ar putea fi în cele din urmă întinerite. El și [autorul principal al studiului], Belmonte spun că „pot îmbunătăți eficiența și rezultatele tehnicii cu mai multă cercetare și că aceasta poate anula modificările epigenetice responsabile de îmbătrânire, prin utilizarea substanțelor chimice mai ușor de manevrat [...] - se deplasează spre posibilitatea de tratament pentru oameni. Acest lucru pare să sugereze dezvoltarea unei abordări farmaceutice, cum ar fi cea experimentată de dezvăluitorii PSS.

    Este momentul reanalizării
Călătoria în timp este o altă problemă. Deși binecunoscutele evenimente istorice, cum ar fi Experimentul Philadelphia par să fi spart continuumul spațio-temporal 3D, acesta nu este un experiment care a fost repetat și acceptat în mod public. Din acesta, ulterior s-a dezvoltat Proiectul Montauk, unde dezvăluitorul Preston B. Nichols a făcut dezvăluiri despre experimente fantastice ale călătoriei în timp și despre călătoria prin portalul spațio-temporal pe Marte (așa numita tehnologie Jump Room, despre care mărturisește și Andrew Bassiago – a se citi articolele vechi din blog:http://burebista2012.blogspot.ro/2014/12/calatoria-in-timp-si-controlul-politic.html ), atunci când și-a recăpătat amintirile șterse prin regresie. 
Uimitor, alte persoane implicate în Proiectul Montauk au venit în față și au coroborat afirmațiile sale. În ciuda dezvăluirilor uimitoare, cum ar fi aceasta, călătoria în timp este încă privită de către publicul larg drept ficțiune. În 2014, fizicienii de la Universitatea din Queensland, Australia, au efectuat un studiu folosind Închiderea Buclei Temporale ce a permis unei particule unice de lumină (foton) să treacă printr-o gaură de vierme și să interacționeze cu sinele ei mai în vârstă. Deci, poate, în cazul în care în „50 la 100 de ani de acum încolo“ estimarea este adevărată, călătoria în timp nu este atât de imposibilă de accesat până la urmă, asta dacă nu în viitorul apropiat tehnologia neagră nu este lansată și folosită public, pașnic, în folosul omenirii.

    O analiză a Realității
Se pare că trăim într-o lume în care Science Fiction-ul devine rapid realitate. Tehnologiile uimitoare sunt în curs de dezvoltare (ori chiar există deja), la o viteză amețitoare, și multe tehnologii care au fost (și încă mai sunt) considerate ca ficțiune devin realitate. Narațiunile dezvăluitorilor PSS în ceea ce privește regresia temporală în vârstă par fantastice, dar după cum am văzut, se pare că există deja marile corporații implicate aparent într-o astfel de tehnologie, și au anunțat în mod public experimente care par să susțină pretențiile lor. Dacă acest lucru este adevărat, se ridică întrebarea, unde mergem? 
Impactul potențial al regresiei vârstei și a tehnologiei călătoriei în timp este un pic năucitoare. În aceste vremuri de schimbare rapidă, este important că există sensibilizarea opiniei publice, discurs, dezbatere și consens cu privire la calea unde aceste tehnologii, cum ar fi acestea ne duc. Și cum se spune, doar timpul ne va spune...

   Drum drept spre Lumină!